logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

EU projekt

Naziv projekta

„Implementacija sustava upravljanja prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015“ – šifra projekta KK.03.2.1.14.0182

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućila je dostizanje primjenjive razine standarda međusobno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose unaprjeđenju poslovnih procesa te stvaranju povjerenja kupaca u području sustava upravljanja kvalitetom i zaštite okoliša.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 1. Uvođenje ISO 9001 i ISO 14001 standarda;
 2. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je postizanje primjenjive razine ISO standarda te povećanje sigurnosti u razvoju usluga kroz implementaciju ISO 14001 i ISO 9001 norme radi ostvarenja specifičnih ciljeva, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz savjetovanje i implementaciju sustava kvalitete. Specifični ciljevi koji će se ostvariti certificiranjem i auditiranjem sustava upravljanja jesu:

 1. Povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca
 2. Povećanje konkurentnosti uvođenje dva certificirana sustava upravljanja kvalitetom i okolišem
 3. Proširenje prodajnih kapaciteta i veća prisutnost na inozemnim tržištima
 4. Provedene edukacije zaposlenika
 5. Povećanje prihoda.

Uvođenjem certifikacije sustava upravljanja, tvrtka će proširiti poslovanje na inozemna tržišta, proširiti mrežu kupaca i dobavljača, što će utjecati na porast prihoda.

Održivost rezultata projekta najmanje tri godine od završetka projekta u užem smislu riječi obuhvaća:

 1. postupke recertifikacije i kontrole te održavanje certifikata ISO 9001 i ISO 14001;
 2. edukacijom zaposlenika koji će biti u stanju držati se procedura propisanih normama;
 3. financijski kapacitet za održivost koji će obzirom na dosadašnji financijski rezultat biti dostatan za ovu aktivnost.

Postupak recertifikacije i kontrole dobivenih standarda osigurati će se potpisivanjem Ugovora s dobavljačima kojim će se jamčiti kontrola pune primjene standarda u poslovanju, analizirati rezultate u poslovanju dobivene primjenom standarda te davati preporuke za primjenu u poslovanju.

Primjena standarda znači i edukaciju zaposlenika koji će steći bitne vještine i znanja u provedbi postupaka, internih metodologija i propisanih procedura u poslovanju tvrtke što će omogućiti da se njihova primjena nastavi i nakon završetka projekta. Uloge pojedinaca u timu i cijeloj tvrtki jasno će biti definirane, a svi će zaposlenici biti individualno odgovorni za punu primjenu načela i principa definiranih normama. Također, edukacija trenutnih zaposlenika omogućiti će i prijenos specifičnih znanja na nove i buduće zaposlenike u tvrtki.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 285.650,00 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 222.520,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 186.916,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.03.2019. – 01.03.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: info (at) visor.hr